2018 Summer Cups – Chapman Cup

Round 1

Loughborough 1 v bye
Wigston v bye
Market Harborough v bye
Kirby Muxloe v bye
Braunstone v bye
Loughborough 2 v bye
Shepshed v bye
31 May 2018 Latimer 2 Syston

Round 2

24 May 2018 Wigston 2 Braunstone
31 May 2018 Market Harborough 2 Loughborough 2
06 Jun 2018 Loughborough 1 3 Kirby Muxloe
28 Jun 2018 Shepshed 4 Latimer

Semi-Final

04 Jul 2018 Loughborough 1 3 Wigston
26 Jul 2018 Shepshed 3 Loughborough 2

Final

06 Sep 2018 Shepshed 2 Loughborough 1