2018 Summer Cups – Chapman Cup

Round 1

Loughborough 1 v bye
Wigston v bye
Market Harborough v bye
Kirby Muxloe v bye
Braunstone v bye
Loughborough 2 v bye
Shepshed v bye
31 May 2018 Latimer v Syston

Round 2

24 May 2018 * Wigston 2 Braunstone
31 May 2018 Market Harborough v Loughborough 2
06 Jun 2018 Loughborough 1 v Kirby Muxloe

* Pending approval