2017 Summer Cups – Chapman Cup

Round 1

Braunstone v bye
Heathcote Arms v bye
Latimer v bye
Loughborough 1 v bye
Syston v bye
Wigston v bye
Kirby Muxloe v bye
24 May 2017 Loughborough 2 2 Market Harborough

Round 2

23 May 2017 Braunstone 3 Wigston
01 Jun 2017 Latimer 3 Syston
06 Jun 2017 Heathcote Arms 2 Loughborough 1
15 Jun 2017 Market Harborough 3 Kirby Muxloe

Semi-Final

20 Jul 2017 Latimer 3 Wigston
27 Jul 2017 Market Harborough 3 Loughborough 1

Final

17 Aug 2017 Market Harborough 2 Wigston